สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๒ ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ เพื่อฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญให้มีองค์ความรู้ในการสร้างค่านิยมไทย 12 ประการ , เพื่อฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความเข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนโดยวิธีการของลูกเสือในการฝึกอบรมแผนใหม่ ตามแนวของสำนักงานลูกเสือโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ,เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือสามัญตามแนวฝึกอบรมแผนใหม่ได้, เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือสามัญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา นำกระบวนการวิธีการไปวางแผนประยุกต์ใช้ในกิจกรรมลูกเสือในแนวทางคุณธรรมนำความรู้สู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย อำเภอเมือ จังหวัดลำพูน โดยมีดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด


ผู้บริหาร

boss2017

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

act

20161212042216

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

261991
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
297
344
2192
257759
7159
11017
261991
ไอพีของคุณ : 54.225.42.99
2017-04-29 22:26