เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559 เพื่อชี้แจงให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบถึงการใช้มาตรา 44 คสช.ที่ 10/2559 และ 11/2559 ,ชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประเด็นดังนี้ 1.ประเด็นปัญหาของการศึกษาไทย 2.ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3.นโยบายสำคัญ 4.นโยบายสำคัญด้านการบริหารจัดการ 5.การทำงานยุคปฏิรูป เพื่อให้ทุกคนรับทราบนโยบายการดำเนินงานและนำไปสู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งชี้แจงแนวการดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดตอบสนองการทำงานให้ตรงเป้าหมาย รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรงกับเหตุการณ์ ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และในโอกาสเดียวกันนี้สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนในเรื่องของการดำเนินงานตามค่านิยมหลัก 12 ประการ นอกจากนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต เพื่อโครงการอาการกลางวันให้กับโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย โรงเรียนบ้านปาง มอบป้ายส้วมสะอาดได้มาตรฐาน HAS ให้กับโรงเรียนบ้านหล่ายท่า โรงเรียนบ้านห้วยบง โรงเรียนบ้านป่าจี้ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ โรงเรียนบ้านม่วงสามปีและโรงเรียนบ้านปาง มอบเกียรติบัตรรางวัลสพฐ.ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีพ.ศ.2558 ให้กับนายวีรวัฒน์ กัณทวีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการและมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายบรรเลง ส่งบุญธรรม ที่ได้ย้ายมารับตำแหน่งรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 


ผู้บริหาร

Boss lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

1111111

act

20161212042216

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

325018
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
44
294
44
322271
7419
11717
325018
ไอพีของคุณ : 54.162.241.40
2017-11-20 04:23