ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้โรงเรียนในสังกัดได้รับรู้ รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนและโรงเรียน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนะรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2560 , ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , การบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ,การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ,การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ,การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 , การกำหนดการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ,การดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ,การจัดสรรงบประมาณ รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง , การจัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ.2560 งบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง ,แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ2560 ,การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ,การยืมเงินพัฒนาระบบครู, มติกศจ.ลำพูน ครั้งที่6/2560 ,การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา , การประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ช่วงขั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online , การกำหนดปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน , การดำเนินงานเกี่ยวกับการดูงานของข้าราชการครุูและบุคลากร พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ป.1-6 ปีการศึกษา 2559และโรงเรียนที่นักเรียนป.1ทุกคนอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2559 และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ประสบภัย จำนวน 2 ราย จากโรงเรียนบ้านม่วงโตนและโรงเรียนวัดวังหลวง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

 


ผู้บริหาร

Boss lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

1111111

egp

amss 1

e money

EOFFICE 1

act

 
 
 
 

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

325563
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
589
294
589
322271
7964
11717
325563
ไอพีของคุณ : 54.224.18.114
2017-11-20 20:24