ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เรียนรวม ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ประจำปี 2560  ในวันที่  14  กรกฎาคม  2560  ณ ห้องประชุม  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวม  รวมทั้งสิ้น  140 คน 
โดยมีกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนระหว่างวันที่ 14 – 15  กรกฎาคม  2560 เรื่องการเรียนรวม : การนำทฤษฏี สู่การปฏิบัติ  การศึกษาดูงานโครงการนำร่องการเรียนรวม ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การจัดการศึกษาตามโครงการวอลฺดอร์ฟ  ณ ห้องเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26  พร้อมฝึกปฏิบัติตามฐานห้องเรียน และการทำแผนยุทธศาสตร์การเรียนรวมปีการศึกษา 2560 – 2565 (ระดับประถมศึกษาปีที่1-6) /การคัดกรองนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ /เทคนิคการให้คำปรึกษา/การทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง /โดยวิทยากร ดร.จิตประภา  ศรีอ่อน คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษาพิเศษ และคณะจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน


ผู้บริหาร

boss2017

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

act

20161212042216

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

294845
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
88
343
1152
291803
6406
9037
294845
ไอพีของคุณ : 54.146.59.51
2017-08-24 09:51