ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เรียนรวม ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ประจำปี 2560  ในวันที่  14  กรกฎาคม  2560  ณ ห้องประชุม  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวม  รวมทั้งสิ้น  140 คน 
โดยมีกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนระหว่างวันที่ 14 – 15  กรกฎาคม  2560 เรื่องการเรียนรวม : การนำทฤษฏี สู่การปฏิบัติ  การศึกษาดูงานโครงการนำร่องการเรียนรวม ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การจัดการศึกษาตามโครงการวอลฺดอร์ฟ  ณ ห้องเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26  พร้อมฝึกปฏิบัติตามฐานห้องเรียน และการทำแผนยุทธศาสตร์การเรียนรวมปีการศึกษา 2560 – 2565 (ระดับประถมศึกษาปีที่1-6) /การคัดกรองนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ /เทคนิคการให้คำปรึกษา/การทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง /โดยวิทยากร ดร.จิตประภา  ศรีอ่อน คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษาพิเศษ และคณะจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน


ผู้บริหาร

Boss01 lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

1111111

egp

amss 1

e money

EOFFICE 1

act

 
 
 
 

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

332815
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
300
296
300
330173
3456
11760
332815
ไอพีของคุณ : 54.82.112.193
2017-12-11 20:00