เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานในเรื่องการสรรหาและการเลือกตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 , แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560และกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดำเนินงานในรอบที่ 2 ผ่านระบบรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ(ระบบKRS) , การเข้มงวดการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ , การจัดพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารใหม่ , การจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 , การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 , โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) , การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 , ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด , การประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ประจำปี 2560 , การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบภายใน เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายที่ 15 และการตรวสอบการดำเนินงานจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

 

 


ผู้บริหาร

boss2017

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

act

20161212042216

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

303679
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
97
310
1827
299859
6743
8497
303679
ไอพีของคุณ : 54.159.64.172
2017-09-23 03:41