สพป.ลำพูน เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งเป็นการร่วมมือ  ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนนั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น  ดังนี้ รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรม คือผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนทุกโรงในอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอเวียงหนองล่องและอำเภอทุ่งหัวช้างจำนวนทั้งสิ้น 90  คน มีดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม  รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนทุกโรงในอำเภอลี้ จำนวนทั้งสิ้น 74  คน มีนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม   

 


ผู้บริหาร

Boss lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

1111111

egp

amss 1

e money

EOFFICE 1

act

 
 
 
 

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

325580
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
606
294
606
322271
7981
11717
325580
ไอพีของคุณ : 54.224.18.114
2017-11-20 20:28