ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับโล่รางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 22 รางวัล ประกอบด้วย สพป.ลำพูน เขต 2 รับรางวัล ประเภทหน่วยงาน สาขาป้องกันยาเสพติด ประเภทบุคคล นางอมรา อนุวงค์ และนายวิชิต จอมทัน สาขาป้องกันยาเสพติด นางชลลดา สะอาดวงค์ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง นายชาลี ตังค์เยาว์ และนางสุดาพร  ธัญพิชชาพร สาขาคุณธรรมจริยธรรม นางจันทร์จิรา  บุญสุ สาขา อนุรักษ์มรดกไทย นายวสันต์  อินทร์กลั่นและนายพิเซษฐ์ บุญสุ สาขาเทิดทูนสถาบัน ประเภทโครงการ นายธนกร  คำเฟื่องฟู และนางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา สาขาป้องกันยาเสพติด นางกรรณิการ์  โพธาและนางผ่องศรี รัตนงาม สาขาเศรษฐกิจพอเพียง นายอินทร  นันต๊ะแก้ว สาขาอนุรักษ์มรดกไทย นางรุ่งทิพย์  ทาวดี สาขาเทิดทูนสถาบัน ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว สาขาป้องกันยาเสพติด โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง สาขาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านปวงคำและโรงเรียนบ้านม่วงสามปี สาขาอนุรักษ์มรดกไทยและโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สาขาเทิดทูนสถาบัน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


ผู้บริหาร

Boss lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

1111111

egp

amss 1

e money

EOFFICE 1

act

 
 
 
 

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

325608
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
634
294
634
322271
8009
11717
325608
ไอพีของคุณ : 54.224.18.114
2017-11-20 20:34