เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เพื่อเน้นย้ำในการเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆดังนี้ การประเมินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(KRS) , การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 , การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ,การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล,การดำเนินงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ,การผลิตและพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online ,โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต, โครงการโรงเรียนปลอดขยะ, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา , การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC การวัดและประเมินผลการศึกษา ,นโยบายการอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อมกันนี้ได้มีการมอบหนังสือรับรองความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้กับลูกจ้างประจำในสังกัด จำนวน 23 ราย , มอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปีพ.ศ.2559ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง , รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน DLIT ให้กับโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ,โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ประจำปี 2560 ให้กับโรงเรียนอนุบาลวังดิน ,โรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดดีเด่นประจำปี 2560 ให้กับ โรงเรียนบ้านปวงคำประชาอุทิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)และโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ นอกจากนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีผอ.ร.ร.บ้านปวงเป็นผู้รับแทน


ผู้บริหาร

Boss01 lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

1111111

egp

amss 1

e money

EOFFICE 1

act

 
 
 
 

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

333940
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
269
362
1425
330173
4581
11760
333940
ไอพีของคุณ : 54.145.16.43
2017-12-14 16:43