เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมงานบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การรายงานงบการเงินตามแผนปฏิบัติการ ปี 2559 ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 ให้โรงเรียนส่งถึงเขตวันที่ 15 มิถุนายน 2559 , การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 3 ซึ่งกำหนดติดตามโรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่หว่างและโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) , การดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนบ้านแม่อีไฮและโรงเรียนบ้านหนองเขียด) , การจัดทำกล่องรับเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับหนังสือราชการ , การดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ,การสรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 , การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร ระว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559 , การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในสำนักงานฯ และการประชุมใหญ่ประจำปีคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปี 2558 พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเงินช่วยเหลือนางเสาวนีย์ ละอองเอี่ยม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ประสบอัคคีภัย

 


ผู้บริหาร

Boss lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

act

20161212042216

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

311859
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
73
445
974
308019
5977
8946
311859
ไอพีของคุณ : 54.81.210.99
2017-10-18 09:06