สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การมอบหมายงานในหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ , กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง , การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 , รณรงค์ประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ปี 2560 , การทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online , การนำเสนอหลักสูตรอบรมปฏิบัติการครูและบุคลากรทากงานศึกษาด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์แนวใหม่ , การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 , การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 , งบลงทุน งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2560 , งบลงทุนปีงบประมาณ 2560 การรายงานผ่านโปรแกรมติดตามเร่งรัด Online , หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2560 , งบลงทุนปีงบประมาณ 2560 การรายงานผ่านโปรแกรมติดตามเร่งรัด Online , หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2560 , การจัดสรรงบประมาณ , โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกเด็กและเยาวชนร่วมใจ สู้ไฟหมอกควัน ประจำปี 2560 , โครงการเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกในการบริการพลังงาน ขยะ น้ำเสีย มลพิษ และความหลากหลายทางชีวภาพ , โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน , การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ปีการศึกษา 2560 , การจัดการเรียนการสอนเรียนรวมเรียนร่วม , โครงการปี 2559 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ , การติดตามผลการตรวจสอบภายในและการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีดร.สุวิทย์  มกุดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน

 

 


ผู้บริหาร

Boss lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

1111111

egp

amss 1

e money

EOFFICE 1

act

 
 
 
 

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

325531
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
557
294
557
322271
7932
11717
325531
ไอพีของคุณ : 54.224.18.114
2017-11-20 20:14