เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมร.ร.ในอ.ลี้ จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ BBLและการจัดการสอนแบบเรียนร่วม โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดกิจกรรม Coaching โดยใช้ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการทำการบ้านนักเรียน ,การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียน , และการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม โรงเรียนบ้านฮั่ว ได้ตรวจติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนานักเรียนด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา และการช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ,การสอนซ่อมเสริม ,การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ได้รับทราบข้อจำกัดของโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขและพัฒนาการศึกษาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

 


ผู้บริหาร

Boss01 lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

1111111

egp

amss 1

e money

EOFFICE 1

act

 
 
 
 

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

334021
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
350
362
1506
330173
4662
11760
334021
ไอพีของคุณ : 54.145.16.43
2017-12-14 17:05