สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและแจ้งแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ มาตรการ 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดลำพูน ประจำปีพ.ศ.2560 , ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนายั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ,ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยภาคใต้ , งานข้อมูลสารสนเทศ , งานติดตามและประเมินผล , ผลการประเมิน(เบื้องต้น)จากระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ(KRS) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560) โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ,ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ,ผลการเบิกจ่ายลงทุน งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ,ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2560, สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 , โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ประจำปี 2560 ,รายงานข้อมูลการคัดแยกและลดปริมาณหรือนำขยะมาใช้ประโยชน์ ในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560 และ การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การนิเทศในระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2559 และมีการแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 15 ท่าน

 

 

 


ผู้บริหาร

Boss01 lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

1111111

egp

amss 1

e money

EOFFICE 1

act

 
 
 
 

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

334517
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
75
313
2002
330173
5158
11760
334517
ไอพีของคุณ : 54.90.92.204
2017-12-16 04:39