เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการ(war room)ของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการ และแนวทางการดำเนินงานในการรวบรวม ติดตาม วิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลการทำงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป มาจัดระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดและโรงเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 11 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายเร่งด่วน 6 ของสพฐ. และการบริหารจัดการงานด้านการศึกษาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  


ผู้บริหาร

Boss lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

act

20161212042216

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

312638
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
435
417
1753
308019
6756
8946
312638
ไอพีของคุณ : 54.166.245.10
2017-10-19 23:09