สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 85 คน เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยตรวจ และส่วนงานย่อยและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้มีความเชื่อถือได้ในด้านการรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น รวมทั้งป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงานที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีนายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2


ผู้บริหาร

Boss lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

1111111

act

20161212042216

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

325051
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
77
294
77
322271
7452
11717
325051
ไอพีของคุณ : 54.162.241.40
2017-11-20 04:30