สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสภานักเรียนรวมใจ นำความเป็นไทยสู่อาเซียน ประจำปี 2559 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียน ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"และโครงการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดแก่เยาวชนไทย ความเป็นพลเมืองไทย มีระเบียบวินัย รู้สิทธิ หน้าที่พลเมือง เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งนำความเป็นไทยสู่อาเซียน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนในการพัฒนาทักษะชีวิตให้มีคุณภาพ ตลอดถึงการพัฒนา ทั้งความรู้ ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ และทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่จะช่วยให้เลือกดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาต่างๆทั้งในสภาพสังคม ปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต  ผู้เข้าอบรมในครั้งประกอบด้วยนักเรียนในสังกัดจำนวน 121 คน ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท 

 

 


ผู้บริหาร

boss2017

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

act

20161212042216

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

294909
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
152
343
1216
291803
6470
9037
294909
ไอพีของคุณ : 54.146.59.51
2017-08-24 10:02