- วิเคราะห์ Pre O-Net รายบุคคล 12/01/2560
 - ผลการประเมินการอ่านเขียน ปีการศึกษา 2559 22/12/2559 
 - ยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ของสพฐ. 7/12/2559
 - คำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2
11/11/2559
 - คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี  21/10/2559

 - การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี

 14/10/2559
 - การอบรมครูแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามมติครม.
13/9/2559
 - คู่มือการใช้แอปพลิเคชั่น G-Chat สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ระบบ IOS 26/7/2559
 - คู่มือการใช้แอปพลิเคชั่น G-Chat สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ระบบ Android 26/7/2559
  - รายงานการอ่าน เขียน ตามนโยบายปีการศึกษา 2558 14/6/2559  
  - ผลสอบ NT 2558 2/6/2559
 - คู่มือและแนวทางการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 12/2/2559
 - คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  20/1/2559
 - แบบติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  2/7/2558
 - คู่มือการสอบ Cambridge English Placement Test Metrica  26/5/2558
 - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน  21/5/2558
 - คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ (ว 17 ลงวันที่ 30 ก.ย.52) 21/5/2558
 - คู่มือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ OBEC e-office (งานสารบรรณ)  10/7/2557
 - คู่มือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ OBEC e-office (งานพัสดุ) 10/7/2557
 - เอกสารการประชุมมาตราฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  3/4/2557

ผู้บริหาร

Boss01 lp2

แปลภาษาเว็บไซต์

Thai Chinese (Traditional) Dutch English Filipino French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Vietnamese

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Link ที่น่าสนใจ

1111111

egp

amss 1

e money

EOFFICE 1

act

 
 
 
 

สอบ o-net '60

announce onet60

นับถอยหลังสอบ o-net '60

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

333980
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
-
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด (01/05/59)
309
362
1465
330173
4621
11760
333980
ไอพีของคุณ : 54.145.16.43
2017-12-14 16:54