ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแสดงในงานจามเทวีและงานฤดูหนาว

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายวสันต์  อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการการแสดงของนักเรียนในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 เพื่อร่วมกันวางแนวทางการแสดงของนักเรียนในคืนวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬากลางองค์การบริการส่วนจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน