logo_obec
รายละเอียด ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์สพป.ลำพูน เขต ๒ ใหม่
  1 files      12 downloads
Download
งบทดลองประจำเดือนตุุลาคม2560
  1 files      3 downloads
Download
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
  1 files      7 downloads
Download
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
  1 files      5 downloads
Download
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1 files      4 downloads
Download
คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562
  1 files      3 downloads
Download
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
  1 files      0 download
Download
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2560
  1 files      4 downloads
Download
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 3 /2560
  1 files      2 downloads
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤติ สพป.ลำพูน เขต ๒
  1 files      5 downloads
Download
การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
  1 files      4 downloads
Download
การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค.(๒) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ระดับชำนาญการพิเศษ
  1 files      3 downloads
Download

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

logo_obec