ผู้บริหาร

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

button-linkksp 

เนื้อหา

 #รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี#

 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) และบริษัททีวีบูรพา จำกัด จัดโครงการประกวด "คลิปเล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู"