ผู้บริหาร

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

button-linkksp 

 

 Suwit

นายสุวิทย์  มุกดาภิรมย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 

 

  

 saranya

นางสาวศรัญญา  เขยกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการงานคุรุสภาใน สพป.ลำพูน เขต 2