ผู้บริหาร

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

button-linkksp 

 

จุดบริการงานคุรุสภา สพป.ลำพูน เขต 2
ที่ตั้ง : 165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

โทรศํพท์/โทรสาร :  0-5398-1229 
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.