• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ นำช่อดอกไม้ร่วมแสดง

ความยินดีกับนายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายสำเริง  ไชยเสน

รองผู้ว่าจังหวัดลำพูน และนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน