• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

เป็นประธานฯ