• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

(ดอกดารารัตน์หรือดอกแดฟโฟดิล) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560