• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะร่วมแสดงความยินดีกับนางจาตุพร ปวรางกูรย์ เจ้าของหนังสือพิมพ์สื่อลำพูน เนื่องในโอกาส ครบรอบ 15 ปีสื่อลำพูน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ เฮือนดาหลารีสอร์ท จังหวัดลำพูน