• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธีสืบฮีต ต๋ามฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมล้านนา โดยได้มีการจัดพิธีสรงน้ำพระมงคลเทพนิมิตพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ศาลพระภูมิ/เจ้าที่ และได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวท่านดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และท่านรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นการขมาลาโทษและขออโหสิกรรมในสิ่งที่ล่วงล้ำกระทำในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาทั้งทางกาย วาจา ใจ พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ให้พรอันเป็นมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูนจำกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่งฯ เข้าขอพรจากดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2