• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ผู้บริหาร

นายวสันต์  อินทร์กลั่น

รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

 

นางรุ่งทิพย์  ทาวดี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 eoffice1
 eoffice-obec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญสรงน้ำพระธาตุและรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ วัดดอยก้อม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560