• 1417759833.1.jpg

ผู้บริหาร

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒

 

นางเสาวนีย์  ละอองเอี่ยม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์หน่วยงาน

eoffice1

eoffice-obec

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต2
ที่ตั้ง : 165 ม.6 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

โทร:  0-5359-1353, 0-5359-1339,0-5398-1254
โทรสาร : 0-5359-1353, 0-5359-1339,0-5398-1254 ต่อ 10